Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

MAŁKÓW

Pałac
w Małkowie

Pałac w Małkowie
Lokalizacja: (ESI) woj. łódzkie, pow. sieradzki, gmina Warta

Historia pałacu sięga pierwszej połowy XIX wieku. Wówczas na miejscu wczesnośredniowiecznego grodziska ówczesny właściciel majątku kasztelan sieradzki Paweł Biernacki - ponoć były adiutant Napoleona Bonaparte - postanowił zbudować siedzibę rodową. Budowla jest bliźniaczo podobna do klasycystycznego pałacu na wyspie Elbie powstałego po przebudowie rezydencji Napoleona na wygnaniu. Budowniczym pałacu był Fryderyk Albert Lessel - główny architekt miasta Warszawy od roku 1813. Budowę zrealizowano w latach 1820-1830.
W roku 1875 pałac wraz z całym majątkiem ok. 800 ha przeszedł na własność rodziny Pstrokońskich. W latach 1910-1920 dokonano znaczącej przebudowy dodając portyk od frontu i pseudoportyk od strony parku.
Pałac był przez wiele lat ośrodkiem skupiającym arystokrację i artystów. Bywał w nim z gościną Władysław Reymont, panie Pstrokońskie zorganizowały także intensywnie wykorzystywaną 'malarnię' - dom dla artystów malarzy.

Więcej na: malkow.com.pl 
  
Umieszczone zdjęcia wykonano: maj 2011
Ilość zdjęć: 30