Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

ŚWIEBODZICE

Pałac
Seidlów
w Świebodzicach

Pałac Seidlów w Świebodzicach
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina miejska

Pałac, w którym znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci powstał w drugiej połowie XIX wieku. Jego budowę rozpoczął w 1858 r. hrabia Hugo von Kramst i od niego przyjęła się nazwa obiektu Hugosslos. Rozpoczętą budowę zakończył Robert Seidel, stąd bryła budynku wyraża dwie myśli architektoniczne.
Posiada cechy architektury neogotyckiej. Akcentowany narożnymi wieżyczkami i zwieńczony krenelażem. Do zachowanych budynków zespołu pałacowego należą : budynek mieszkalny z 1790 - 1800, przebudowany ok. 1870 r.; pochodzące z tego samego okresu budynek mieszkalno - gospodarczy i dawna powozownia oraz pawilon ogrodowy z końca XIX w.  
Dwie z pośród trzech córek Roberta Seidel – Otylia i Robertyna – wstąpiły do Zgromadzenie Sióstr Szkolnych we Wrocławiu. Pałac wraz z przyległym parkiem siostry Otylia i Robertyna otrzymały w posagu. Pani Seidel zaprosiła Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame – prowincja śląska aby wraz z nią i jej córkami zamieszkały w domu. Pierwsze siostry przybyły do Świebodzic 14 listopada 1899 r. 31. maja 1904 r. pałac stał się prawnie własnością Zgromadzenia.
W początkowym okresie dom przeznaczony był dla sióstr chorych, wyczerpanych pracą, by na świeżym powietrzu, w parku kwiatowym i leśnym odnowiły swe siły do dalszej pracy. Siostry od sierpnia 1900 roku miały możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu oraz uczestnictwa w Mszy Świętej odprawianej w kaplicy pałacowej. Zajmowały się też wykonywaniem szat liturgicznych.
Prośba sióstr o rozpoczęcie działalności zewnętrznej napotykała się ciągle z trudnością. Władze miasta – protestanckie, jak i minister kultury zabronili siostrom przez 20 lat prowadzenia działalności wychowawczej. Dopiero w 1920 roku siostry otrzymały od władz miasta zgodę na otworzenie szkoły gospodarczej i ogrodniczej dla dziewcząt wraz z internatem. W 1942 roku jednak władze wydały nakaz zamknięcia szkoły oraz internatu.
W czasie działań wojennych kilka sióstr Polek znalazło schronienie w murach pałacu, tworząc z siostrami prowincji śląskiej wspólnotę. Siostry angażowały się niesieniem pomocy Polakom pracującym w pobliskich obozach pracy. Organizowały nabożeństwa i Msze św. dla Polaków na zsyłce. Ponadto prowadziły stołówkę ludową dla wszystkich , którzy w ówczesnym czasie pracowali w fabrykach i rolnictwie na terenie Świebodzic i okolic.
W 1945 roku Siostry musiały opuścić dom, który zajęły wojska radzieckie urządzając w nim szpital. Część sióstr pozostała w Świebodzicach wynajmując mieszkanie. W październiku 1945 roku siostra prowincjalna prowincji śląskiej M. Almeda Schricker przekazała dom przełożonej prowincji polskiej siostrze M. Jarosławie Bączek. Do domu siostry mogły dopiero sprowadzić się w sierpniu 1946 roku, w którym zorganizowały sierociniec dla sierot wojennych. W 1954 roku władze państwa nakazały przekwalifikowanie usług placówki na dom dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Dom dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Źródło: dpsswiebodzice.pl

Ten piękny pałac, wewnątrz jak i z zewnątrz, mogliśmy zwiedzić i sfotografować dzięki uprzejmości siostry zakonnej, która oprowadziła nas po jego zabytkowych wnętrzach oraz parku i pałacowym cmentarzu. Dziękujemy z całego serca siostrzyczce za to przemiłe spotkanie. Polecamy ten pałac jako godny zobaczenia na własne oczy.Cmentarz i park
Umieszczone zdjęcia wykonano: czerwiec 2013
Ilość zdjęć: 66