Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

PACÓŁTOWO

http://majkad.blogspot.com/2010/10/pacotowo.html
Pałac
Pacółtowo

Pałac Pacółtowo
Lokalizacja: (NOS) woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gmina Grunwald

Pacółtowo, jako założenie pałacowo-folwarczne i wieś folwarczna, to jedno z niewielu tego typu miejsc ocalonych na terenach dawnych Prus Wschodnich. Majątek położony jest kilka kilometrów od historycznych Pól Bitwy pod Grunwaldem – w malowniczym, pofałdowanym polodowcowym krajobrazie. Jego historia sięga XIV wieku, a dokładnie 1325 roku, kiedy nadania ziemskie otrzymali tu Prusowie – Glabune i Kunike. Potem dobra te przeszły na własność rodu von Eppingen, następnie von Petzdorf (od którego najprawdopodobniej wieś wzięła swą pruską nazwę – Große Pötzdorf), oraz w XVII i XVIII wieku von Wernsdorf. Prawdziwy rozkwit gospodarstwa, to przełom XVIII i XIX wieku. Ahasverus von Brandt, który nabył Pacółtowo, powiększył jego obszar do 600 hektarów i wybudował pałac. Dzieło Brandta od lat 30-tych XIX wieku kontynuowała rodzina Volprecht, pozostając w majątku aż do roku 1945.  Po wojnie pałac, dawna wieś folwarczna i gospodarstwo, powoli ulegały dewastacji i popadały w ruinę. Budynek pałacowy zaadaptowano na biura Państwowego Gospodarstwa Rolnego i mieszkania pracownicze, zmieniając przy tym układ wnętrz.
W roku 2000,  gospodarstwo rolne wraz z zespołem pałacowo-parkowym, nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych spółka Baltic Investment, z siedzibą w Gdańsku, która przez kilka lat prowadziła tu produkcję roślinną i zapoczątkowała hodowlę bydła francuskich  ras mięsnych Charolaise i Limousine. [...]
Od wiosny 2008 roku właścicielem gospodarstwa, w tym i pałacu, jest spółka Aurepio, z siedzibą w Warszawie. Nowy właściciel przywrócił temu miejscu pierwotny charakter, odtworzył jego świetność i tchnął w nie „nowe życie.“  Zrestrukturyzowano gospodarstwo rolne, wybudowano nowe pomieszczenia gospodarcze dla powiększanej hodowli Charolaise i Limousine. Powiększono obszar gospodarstwa do 1000 ha, zaś cały areał ziem przeznaczono na pastwiska i łąki kośne, co daje Gościom pałacu niezwykłe wrażenie zielonych wzgórz aż po linię horyzontu.
Przeprowadzono na dużą skalę prace budowlano-remontowe i renowacyjne. Powstał kameralny, komfortowy, ekskluzywny ośrodek konferencyjno-koncertowy z kompleksem Wellness & Beauty, basenem letnim (mały olimpijski 25 m) i basenem krytym, oraz stałą wystawą malarską pastiszy dzieł Rembrandta (80 obrazów).
Poddano gruntowej renowacji budynki folwarczne, w których powstały dwie stajnie, klub jeździecki i wozownia. Udało się ocalić i wyremontować 14 dziewiętnastowiecznych budynków (w tym pałac z XVIII wieku, kuźnię i wozownię), wybudować 4 nowe budynki, zrewitalizować stary park i powiększyć go o kilka hektarów nowych nasadzeń. [...]

Więcej na: palacpacoltowo.plOtoczenie pałacu:
park, restauracja i folwark


Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2016
Ilość zdjęć: 158