Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

PIESKOWA SKAŁA

Zamek
w Pieskowej Skale

Zamek w Pieskowej Skale
Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. krakowski, gmina Suloszowa

Po raz pierwszy wzmiankowano o nim w roku 1315 , prawdopodobnie jako drewnianym grodzie obronnym założony przez Henryka Brodatego na terenie dzisiejszej wsi Sułoszowa. Kazimierz Wielki wybudował na obecnym miejscu (I poł. XIV w.) zamek królewski, jako kolejne ogniwo w łańcuchu obronnym "orlich gniazd". Zamek składał się z części górnej i dolnej. Zamek górny (nie zachowany) stał na niedostępnej skale Dorotka.
W czasie panowania nad zamkiem rodziny Szafrańców zostaje on przebudowany, a w latach 1542-80 zamieniony w renesansową rezydencję. W 1640 r. staje się własnością Michała Zebrzydowskiego. Wtedy też zamek zostaje po raz kolejny rozbudowany. Powstają fortyfikacje bastionowe i kaplica św. Michała. W czasie potopu szwedzkiego (1655 r.) zniszczony i rozgrabiony, a w 1718 r. zniszczony przez pożar odzyskuje dawną świetność po odbudowie (1768 r.) już jako siedziba Wielopolskich. W roku 1787 zamek gościł króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1842 r. zostaje własnością Mieroszewskich. W wyniku pożaru w roku 1850 została zniszczona, a w 3 lata później zawaliła się najstarsza część zamku, zamek górny stojący na Skale Dorotki. W czasie Powstania Styczniowego służył jako obóz dla oddziałów Mariana Langiewicza. W tym czasie rosyjska artyleria uszkodziła go i spowodowała kolejny jego pożar. Później zamek był jeszcze przebudowywany przez Sobiesława Mieroszewskiego. W 1903 r. zamek wykupiła spółka Towarzystwo Akcyjne Pieskowa Skała utworzona przez Adolfa Dygasińskiego i przekształciła w luksusowy pensjonat.
W czasie II wojny światowej w zamku działał sierociniec, głównie dla dzieci z kresów wschodnich. Po wojnie został przejęty przez Skarb Państwa. W 1949 r. zamek przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Rozpoczęto prace konserwatorskie (ukończone w 1970 r.) pod kierunkiem prof. dr Alfreda Majewskiego, którym zawdzięczamy dzisiejszy wygląd zamku.
Obecnie w zamku mieści się biblioteka Sapiehów z Krasiczyna (28 tys. tomów) oraz muzeum (Oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu) prezentujące przemiany stylowe zachodzące w sztuce polskiej i europejskiej od XV w. do poł. XIX w. (malarstwo, rzeźba, wyroby ceramiczne, przemysł artystyczny). Niestety eksponaty nie pochodzą z pierwotnego wyposażenia zamku, które uległo całkowitemu rozproszeniu.W jednym z bastionów (północnym) działa kawiarnia "Zamkowa". Z jej tarasu roztacza się malownicza panorama północnej części Doliny Prądnika i zamku z ogrodem włoskim, zrekonstruowanym w latach 50-tych XX w. przez prof. Gerarda Ciołka.Do zamku przylega park krajobrazowy, w którym stoi drewniana altana neogotycka z XIX w. U jego stóp, w dolinie leży kilka stawów z XVI w. Między nimi, przy ścieżce prowadzącej z zamku znajduje się tablica pamiątkowa z okresu Powstania Styczniowego, poświęcona poległym pod Wielmożą i Skałą.

Więcej na stronach: pieskowaskala.plUmieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2011
Ilość zdjęć: 364