Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

PRZYTOK

http://majkad.blogspot.com/2010/10/przytok.htmlPałac
w Przytoku

Pałac w Przytoku
Lokalizacja: (FZI) woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gmina Zabór

Pałac położony jest w południowo-zachodniej części wsi, po południowej stronie lokalnej drogi z Zawady do Zaboru. Budowla znajduje się w głębi przyległego do drogi dziedzińca, mając na zapleczu rozległy park krajobrazowy. Patrząc od strony pałacu, na prawym obrze­żu dziedzińca znajduje się nowy, wydłużony budynek dydaktyczno-mieszkalny. Od 1986 roku w pałacu mieści się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.[...]
Pałac wzniesiony z inicjatywy majora Emila Krackera von Schwarzenfelda, ukształtowany został w duchu modnego wówczas stylu neorenesansu. Architektura stuczterdziestoletnie­go dziś pałacu nie uległa zmianom od czasu jego budowy. Niewielkich przekształceń do­konano wewnątrz rezydencji po 1945 roku, wprowadzając wtórny podział pomieszczeń. Budowla założona jest na rzucie wydłużonego prostokąta z licznymi przyległościami. Bry­ła rozczłonkowana, w partii korpusu dwukondygnacyjna, na wysokim podpiwniczeniu, nakryta jest czterospadowym dachem, nad którym wznoszą się smukłe kominy z dekora­cyjnie wykonanymi koronami. Przyległe do krótszych boków aneksy, piętrowy i partero­wy, zakończone są tarasami. Elewacje opięte wąskimi gzymsami – nad cokołem, pod okna­mi, zdwojonym międzykondygnacyjnym i wieńczącym. Elewacje – frontowa i ogrodowa wzbogacone zostały ryzalitami, z których ogrodowy wieńczy smukła wystawka, a frontowy dwukondygnacyjny szczyt o wykroju wolutowym ze sterczynami. Znaczącym akcentem w kompozycji fasady jest wysunięta przed lico, trzykondygnacyjna wieża z dwupoziomo­wym daszkiem, zwieńczonym latarnią. W przyziemiu ryzalitu ogrodowego znajduje się trzyarkadowe wejście, do którego prowadzą wachlarzowate schody. W repertuarze archi­tektonicznego wystroju elewacji, oprócz wspomnianych gzymsów występują obramienia otworów okiennych, pilastry, bonie, kroksztyny, sterczyny i attyka. Wewnątrz zachowały się elementy zabytkowego wystroju – sztukaterie, stolarka i balustrada klatki schodowej.
Od 2. poł. lat 50. XX wieku pałac użytkowany był przez PGR oraz Związek Młodzieży Polskiej. Na początku lat 60. XX wieku rezydencję wraz z otaczającym go parkiem prze­jęła w użytkowanie jako ośrodek kolonijny Kopalnia „Bolesław Chrobry”, następnie do roku 1979 Kopalnia „Wałbrzych”. W 1980 roku decyzją władz pałac przekazano Kurato­rium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Zakład Wycho­wawczy. Przez kolejne pięć lat obiekt pozostawał nieużytkowany. W 1986 roku utworzo­no w pałacu Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na przełomie lat 80. i 90. rozpoczęto gene­ralny remont budynku, związany z adaptacją. 14 sierpnia 1990 roku, w trakcie trwające­go remontu w pałacu wybuchł pożar. Zniszczeniu uległ dach z więźbą i strop nad piętrem. Szybkim działaniem podjętym przez dyrektora placówki - Bogdana Szafrańskiego zre­konstruowano więźbę dachu wraz z kształtem kominów oraz innymi częściami budynku. W kolejnych latach dokończono przerwany pożarem remont.

Więcej na: lwkz.pl
Umieszczone zdjęcia wykonano: kwiecień 2012
Ilość zdjęć: 45