Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

GOŚCIERADÓW

http://majkad.blogspot.com/2010/10/goscieradow.htmlPałac
Prażmowskich
w Gościeradowie

Pałac Prażmowskich w Gościeradowie
Lokalizacja: (LKR) woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gmina Gościeradów

Pierwsze wzmianki o Gościeradowie – pisane – pochodzi z roku 1198 i zostały odnalezione w archiwach klasztoru miechowskiego.[...] Na obecnym terenie wybudowany był skromny drewniany dworek, w którym mieszkała rodzina Gościeradowskich. [...] Właścicielami byli między innymi: Andrzej Tęczyński – Wojewoda Sandomierski, Jan Kazimierz Krasiński – Podskarbi Wielki Koronny i wielu innych.  Dobra powiększył i utrwalił ich wielkość Romuald Wybranowski. [...]
W połowie osiemnastego wieku dobra obejmuje Eligiusz Prażmowski i on też buduje murowany Pałac wraz ze spichlerzem, w którym obecnie znajduje się Ośrodek Rehabilitacji. Prażmowski był dosyć utalentowanym muzykiem, ale również i dziwakiem. Swoje dziwactwo uwidocznił w architekturze wybudowanego pałacu. Symbolem tego są trzy kolumny podpierające balkon wejścia głównego. W innych pałacach budowano kolumny parzyście. [...]  Ostatnimi dziedzicami są Eligiusz i Edmund Suchodolscy, którzy umierają bezpotomnie. Starszy z nich – Eligiusz zapisuje w testamencie cały majątek ( ziemie i budowle ) na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. [...]
Po generalnym remoncie w pałacu znajduje swoją siedzibę szpital dla ubogich. Szpital ten przetrwał do 1949 r., kiedy to powstało Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze. W 1972 r. przeprowadzono remont kapitalny pałacu. Zabytkowy drewniany dworek przeniesiony został do Kazimierza Dolnego, natomiast spichlerz popadał w ruinę. W 1979 r. decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego powołany został do życia Dom Pomocy Społecznej dla dzieci upośledzonych umysłowo. W 1990r otrzymuje on imię hr. Eligiusza Suchodolskiego. W tym też okresie podjęte zostały starania których celem była odbudowa spichlerza. Rozpoczęliśmy ją w 1994r. Od 1997 roku w spichlerzu istnieje Ośrodek Rehabilitacyjny wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników z sąsiadujących gmin.

Więcej opisu na: dpsgoscieradow.pl

Umieszczone zdjęcia wykonano: wrzesień 2014
Ilość zdjęć: 70