Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

SAMBOROWICE

Pałac
w Samborowicach

Pałac w Samborowicach 
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, gmina Przeworno

Zespół pałacowo-folwarczny z parkiem we wsi Samborowice, położona jest w odległości około 26 km od Strzelina.
Pierwsze wzmianki o dworze w Tschammendorf, czyli w obecnych Samborowicach, pochodzą z drugiej połowy XV wieku kiedy to bracia Hans i Heinz von Borsnitz sprzedają swoje dobra, wraz z Samborowicami, niejakiemu Georgowi von Pogrell, którego rodzina włada tymi dobrami przez ponad 100 lat.
Kolejne 200 lat dziejów tego miejsca niknie w mrokach historii, a razem z nimi niknie i dwór ...
W 1809 roku Samborowice zakupił rotmistrz von Dresky, który zbudował środkową część obecnego pałacu.
Po jego śmierci w roku 1859 majątek przeszedł w ręce rodziny von Minckwitz, która dobudowała zachodnie skrzydło pałacu.
Po śmierci Richarda von Minckwitz właścicielem majątku został graf Victor von Wartensleben, który dobudował wschodnie skrzydło pałacu wraz z imponującą wieżą.
Pałac w Samborowicach należał do grafa von Wartensleben od 1878 do 1883 roku, po nim właścicielem był niejaki podporucznik Schramek, później Arthur von Klitzing, a w roku 1899 roku Walther Faust, który sprzedał cały majątek podporucznikowi Landwehry Georgowi Hechlerowi.
I to jest ostatnie nazwisko właściciela Samborowic, które udało się ustalić ... potem następuje już rok 1945, majątek zostaje rozparcelowany, a pałac tradycyjnie staje się siedzibą miejscowego PGR-u. Kilkadziesiąt lat nieudolnego i rabunkowego zarządzania pałacem doprowadziły budynek do ruiny. 
Nie lepsze okazały się być działania Agencji Nieruchomości Rolnych - w 2006 roku runęła część środkowa pałacu.
Budynek pałacu w stylu neobarokowym wzniesiono w początkach XIX w. prawdopodobnie na zlecenie rodu von Dresky, a następnie rozbudowano w 1860 r. i 1878 r. To budynek założony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z wieżą od wschodu, zwieńczoną ozdobnym hełmem z prześwitami. Spośród zabudowań folwarcznych wyróżnia się jeszcze budynek mieszkalny z wieżą i bramą przejazdową, wybudowany w II poł. XIX w. na zlecenie ówczesnego właściciela grafa Victora von Wartensleben, o czym świadczy tablica piaskowcowa z płaskorzeźbą figuralną. Park krajobrazowo-romantyczny wokół pałacu założony został w 1878r. w miejscu ogrodu z 1809r. Dwa stawy, połączone rowem melioracyjnym oraz aleje obsadzone starodrzewem stanowią główny element kompozycyjny. Jeden spośród zbiorników wodnych był dawniej stawem hodowlanym. W północnej części parku znajduje się ogród warzywny.
Przedmiotem ochrony konserwatorskiej objęty jest pałac oraz park wpisane do rej. zabytków. Pozostałe budynki folwarczne ujęte zostały w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków: oficyna mieszkalna, oficyna z przejazdem, dwie obory, wozownia-warsztat, murowane ogrodzenie.

Więcej na: zabytkidolnegoslaska.com.pl oraz eksploratorzy.com.pl


Pałac na dawnych pocztówkachSamborowice - Tschammendorf. Pałac na rycinie Theodora Blätterbauera z teki Alexandra Dunckera. Pałac w Samborowicach, stan aktualny i dokładnie to, co z niego zostało.Umieszczone zdjęcia wykonano: maj 2014
Ilość zdjęć: 71