Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

WROCŁAW PAWŁOWICE

Pałac
Kornów
we Wrocławiu

Pawłowicki Pałac Kornów we Wrocławiu-Pawłowicach
Lokalizacja: (DW) woj. dolnośląskie, Wrocław, ul. Pawłowicka 87/89

Pałac Kornów w Pawłowicach – Folwark w Pawłowicach do roku 1810 był własnością opactwa św. Wincentego na Ołbinie. Po sekularyzacji dóbr kościelnych dobra kilkakrotnie zmieniały właścicieli. W 1886 roku wydawca i mecenas sztuki, Heinrich Korn z żoną Heleną z domu von Eichborn zakupili ten majątek, w którym po rozbiórce istniejących zabudowań, wybudowano w latach 1891-1895 pałac oraz przekomponowano istniejący od połowy XIX wieku park (projekt pałacu i zmian w parku jest przypisywany Augustowi Orthowi). W 1892 roku pałac przeszedł na własność Marie von Schweinichen córki Heinricha von Korna. Dobudowano wtedy drugie skrzydło utrzymane zewnętrznie w tym samym stylu i łącznik z przejazdem. W dniu 16 lutego 1945 Pawłowice zostały zajęte bez walk. W latach 1945-1952 pałac był użytkowany przez Uniwersytet Wrocławski, a w 1952 został przejęty przez Akademię Rolniczą (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). W 1956 przebudowano wnętrza. W roku 1976 po pożarze odbudowano dach i poddasze. W 1996 roku pałac wraz z folwarkiem został wpisany do rejestru zabytków. Po uznaniu w 2005 roku całego kompleksu jako zespołu zabytkowego, rozpoczęła się jego renowacja – odrestaurowano pałac i oficyny oraz odremontowano pozostałe pomieszczenia gospodarcze. Obecnie mieści się w nim Centrum Szkolenia Ustawicznego, centrum konferencyjne, hotel i restauracja.
Pałac jest jednym z najpóźniejszych obiektów w stylu renesansu północnego we Wrocławiu. W skład kompleksu wchodzą zespół pałacowy i folwarczny wraz otoczeniem.
Wokół pałacu znajduje się dobrze utrzymany park o powierzchni 7,2 ha, w parku staw o powierzchni 0,4 ha, kamienny mostek sklepiony łukiem koszowym oraz glorieta. Zaniedbane w okresie PRL, odrestaurowane i w 2011 udostępnione do zwiedzania arboretum o powierzchni 78,5 ha wraz z przypałacowym parkiem w stylu angielskim o powierzchni 7,2 ha, którego centralnym elementem jest sztuczny staw. W arboretum znajduje się ponad 200 gatunków drzew i krzewów.

Więcej na: wikipedia.plwnętrza restauracji pałacowej
park
zabudowania folwarczne


Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2019
Ilość zdjęć: 169