Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

WARSZAWA 30

Pałac Ostrogskich w Warszawie
Lokalizacja: woj. mazowieckie, Warszawa, ul. Tamka 41

Nazwa Zamek Ostrogskich, którą niesłusznie nosi istniejący dziś pałac, wiąże się z osobą ks. Janusza Ostrogskiego, kasztelana krakowskiego, posiadacza tych gruntów od schyłku XVI w. Wtedy też rozpoczął on budowę warownego zamku. Zbudował piwnice i wzniósł mury, po czym przekazał go jednak w stanie nieukończonym rodzinie Denhoffów, która w 1681 r. odstąpiła te grunty Gnińskim.
Podkaclerzy koronny Jan Gniński zainicjował budowę pałacu wg proj. Tylmana z Gameren, a jego budowę ukończono ostatecznie w II poł. XVII w.
W początkach XVIII w. pałac stał się własnością rodziny ordynatów Zamoyskich (później nosił nazwę Pałacu Ordynackiego). Od 1740 r. zmieniali się jego kolejni właściciele, w 1771 r. należał do Czapskich, a potem do Chodkiewiczów. W 1820 r. pałac kupił ówczesny sekretarz policji Michał Gajewski. Wkrótce dokonał jego przebudowy, dokonując znacznych zmian polegających na dodaniu drugiego piętra i oficyny. Wnętrza pałacu zmieniały swoje przeznaczenie. Mieściły się w nich kolejno: szpital, fabryka wyrobów gumowych, Dom Zdrowia i Instytut dla Zaniedbanych Dzieci. Od 1858 r. w pałacu swoją siedzibę miało Warszawskie Konserwatorium Muzyczne. Uczył się w nim, a następnie wykładał Ignacy J. Paderewski.
Konserwatorium przetrwało do września 1939 r. Pałac został zniszczony podczas II wojny światowej. Został odbudowany w latach 1949-1954 wg proj. Mieczysława Kuzmy. Mieściła się w nim siedziba Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, a obecnie znajduje się w nim Muzeum jego imienia.

Umieszczone zdjęcia wykonano: maj 2012
Ilość zdjęć: 28