Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

ŚCIBÓRZ

Pałac
w Ściborzu

Pałac w Ściborzu
Lokalizacja: (ONY) woj. opolskie, pow. nyski, gmina Paczków

Pałac w Ściborzu, zwany obecnie "Dworem Heymanna", został wybudowany w 1668 roku dla Jana Henryka Heymanna von Rosenthal, prałata wrocławskiego, kustosza kościoła św. Jakuba w Nysie, radcy bpa Sebastiana Rostocka. Pałac to budowla barokowa, zwrócona frontem ku wschodowi, piętrowa, częściowo podpiwniczona, murowana z cegły i otynkowanej. Budynek wybudowano na planie prostokąta. Wewnątrz pałacu obszerna sień. W przedłużeniu sieni jednobiegowa klatka schodowa i przewężony korytarz. Po bokach trzy trakty pomieszczeń, z których wschodnia jest znacznie szersza od pozostałych. Sala w narożniku pn.-wsch. oraz korytarz w przedłużeniu sieni sklepione kolebkowo-krzyżowo. W pozostałych pomieszczeniach sufity z fasetami.
Na suficie sieni, obszernego pomieszczenia na piętrze ponad nią oraz dwóch innych na piętrze dekoracja stiukowa o motywach ramowych z festonami  i muszlami oraz ornamentem kartuszowym i stylizowanymi maskami w narożnikach. W większości wejść portale w obramieniach kamiennych uszatych z kroplami. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa, rozczłonkowana uproszczonymi pilastrami, w narożnikach parzystymi; pomiędzy kondygnacjami gzyms opaskowy. Obramienia okien uszate, z kluczami  i kroplami. Na osi portal zamknięty półkoliście z kluczem, flankowany pilastrami dźwigającymi uproszczone belkowanie i półkolisty przerywany przyczółek, w którym owalny kartusz z herbem J. H. Heymanna .Na osi budynku facjatka ujęta parami pilastrów, zwieńczona trójkątnym spłaszczonym przyczółkiem. Elewacje boczne czteroosiowe oraz tylna powtarzająca układ elewacji frontowej. Pałac pokryty jest wysokim dachem czterospadowym krytym dachówką. Zachowana w nieznacznym stopniu pierwotna stolarka oraz okucia. W większości wejść drzwi o dekoracji płycinowej z esownicowymi zawiasami, antabami oraz wykładkami, z powtarzającym się motywem -"Dzikiego Męża” (herb J. H. Heymanna). W nadprożu głównego wejścia ozdobna krata. Przy klatce schodowej bramka z kutej kraty, zamknięta półkoliście, z bogatym zwieńczeniem utworzonym z esownic, z kartuszem herbowym pośrodku. Wzdłuż schodów ozdobna żelazna balustrada.
W związku z budową Jeziora Otmuchowskiego majątek ziemski rozparcelowano, w pałacu urządzono powiatową szkołę sportową. Po drugiej wojnie światowej w pałacu mieścił się ośrodek szkoleniowo-kolonijny pod zarządem MSW. Po 1990 roku zarządzany przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Sprzedany prywatnemu właścicielowi, który od 2012 r. prowadzi remont pałacu. W wyremontowanej części prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Pałac wraz z oficyną, stajnią i otaczającym je parkiem są zabytkami.

Więcej nawikipedia.pl oraz heymann.pl

Do pałacu trafiłam po uprzednim zaproszeniu mnie przez właściciela. Był to dla mnie wielki zaszczyt bo nie liczni właściciele takich obiektów wykazują się taką gościnnością. Gospodarz ponadto osobiście oprowadził mnie po swoich włościach i opowiedział historię pałacu i ciekawostki historyczne związane z pałacem. Pokazał ponadto poddasze pałacu z bardzo ciekawą więźbą dachową. W takich miejscach można powiedzieć, że nigdy mi nie pokazywano dlatego
Gospodarz udostępnił mi również do sfotografowania pomieszczenia, w których prowadzone jest przez niego gospodarstwo agroturystyczne o nazwie "Pałac Heymanna".
W tym miejscu pragnę podziękować Panu Krzysztofowi za to wyróżnienie mojej osoby i zaszczyt zwiedzenia jego pałacu.Otoczenie pałacu i gospodarstwo agroturystyczne obejmuje: Rządcówkę i pawilon.
Umieszczone zdjęcia wykonano: listopad 2018
Ilość zdjęć: 186