Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

CHEŁM 1

Pałac Biskupów Unickich w Chełmie 
Lokalizacja: (LC) woj. lubelskie, pow. miasto na prawach powiatu, gmina -

Pałac Biskupów Unickich - budynek wzniesiony w latach 1711-1730, wchodzący w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Znajduje się on po południowej stronie katedry. Fundatorem jego był bp Józef Lewicki.
Jest to budynek jednopiętrowy pokryty czterospadowym dachem. Posiada on częściowo sklepione pomieszczenia parterowe. Kilkakrotnie go przebudowywano. W drugiej połowie XIX wieku dobudowano skrzydło wschodnie (dwukondygnacyjne z profilowanymi gzymsami, przeznaczone na pomieszczenia mieszkalne, na piętrze duża sala przykryta pozornym sklepieniem zwierciadlanym) i od zachodu przybudówkę. Budynek pozbawiono cech stylowych. Wewnątrz zachowały się fragmenty stolarki z XVIII wieku.
Usytuowany jest przy wysokiej skarpie. Od wschodniej strony przylegają do niego zabudowania gospodarcze z XVII-XVIII wieku (pobazyliański parterowy budynek, pokryty blaszanym dwuspadowym dachem, z krużgankami arkadowo-filarowymi - dawna wozownia, później dom katechetyczny).
Obecnie pałac biskupów unickich wykorzystywany jest jako kancelaria parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Więcej opisu na: wikipedia.pl
Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2014
Ilość zdjęć: 41