Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

ZDRZEWNO

Pałac
w Zdrzewnie

Pałac w Zdrzewnie
Lokalizacja: (GLE) woj. pomorskie, pow. lęborski, gmina Wicko

Neoklasycystyczny pałac w Zdrzewnie został zbudowany w 1867 roku z inicjatywy rodziny Zimdars.
Rezydencja składa się z dwóch piętrowych, prostopadle dostawionych skrzydeł, nakrytych czterospadowymi dachami. Trzynastoosiowe główne skrzydło wyposażono obustronnie w dwa trójosiowe ryzality, z czego frontowy zwieńczono trójkątnym szczytem z oculusem. Nad głównym wejściem w ryzalicie usytuowano wgłębny balkon. Ryzalit tylny poprzedzono półkolistym gankiem zwieńczonym tarasem. Boniowane elewacje w partii parteru, są ozdobione gzymasmi podziałowymi. Rezydencja znajduje się w otoczeniu parku krajobrazowego. Przy pałacu znajduje się folwark, który jest dużo starszy, ale przez wieki był współwłasnością różnych rodów pomorskich.
W 1804 roku majątek nabył Johan Wilhelm Zimdars. W 1922 roku rezydencja została rozbudowana. Ostatnią właścicielką do 1945 roku była Margarete Zimdars z domu Schoenberg. W latach 90-tych pałac był siedzibą PGR-u.  Obecnie pałac jest własnością prywatną i można go podziwiać tylko z zewnątrz. Ostatnio wygląda na opuszczony, z dnia na dzień coraz bardziej niszczejący.

Źródło: zamki.rotmanka.com

Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2017
Ilość zdjęć: 23